🔑هدرش نده

امروز وقتی داشتی بیدار میشدی،

یکی دیگه داشت آخرین نفسشو میکشید. واسه این روز شکرگزار باش.

هدرش نده ...!

/ 3 نظر / 124 بازدید
payan11

جالب بود و ظریف مرسی

tanhataryn

حدودا 5 سال هست که هر شب و هر روز و هر لحظه قانون شکرگزاری رو به جا میارم....